Pilchówki-zapomniane nazwy

            W czasie swojego istnienia drogi ewoluują. Zmienia się rzeźba, niekiedy przebieg, asekuracja i co ciekawe też nazwy.

Taką ewolucję dobrze „widać” na podstawie dróg na Młynach.  Dzisiejsza Lewa Pilchówka nazywana była kiedyś też Pilchówką II tak by odróżnić ją od dzisiejszej Prawej Pilchówki nazywanej kiedyś Pilchówką lub Pilchówką II. Na cześć robotniczego święta dzisiejsze Prostowanie Pilchówki nazywane było Direttissimą 1 Majową. Czas leci i wszystko ewoluuje. Warto jednak pamiętać jaki ta ewolucja miała przebieg.