Ohm Edelrida

          Edelrid postanowił rozwiązać problem bezpiecznej asekuracji w przypadku dużej różnicy wagi między prowadzącym a asekurującym co powoduje często wyrwanie w górę asekurującego wyhamowującego odpadnięcie.

Ich pomysł zmaterializował się w zaciskowym przyrządzie o nazwie Ohm, który mocuje się do pierwszego punktu asekuracyjnego na drodze. Przyrząd ten nie blokuje liny lecz zmniejsza siłę oddziałowującą na asekurującego spowodowaną wyhamowaniem lotu cięższego partnera. Obsługuje liny o średnicach między 8,6 a 11mm i ma kosztować 100 euro. Wszystko to wygląda interesująco ale chyba nie będzie to sprzęt powszechnie stosowany.