"Jura Północna" Grzegorza Rettingera. Wydanie II

          Ukazało się drugie wydanie przewodnika „Jura Północna” autorstwa Grzegorza Rettingera. Porównują go z pierwszym  różnice w zawartości są następujące:


Częstochowa-Kusięta (ilość dróg w pierwszym wydaniu 141/ 151 w drugim wydaniu)
1. Jaś i Małgosia-nowa skała
Olsztyn-Sokole Góry (ilość dróg w pierwszym wydaniu 502/520 w drugim wydaniu)
Siedlec-Suliszowice-Zastudnie (ilość dróg w pierwszym wydaniu 154/176 w drugim wydaniu)
1. Panda-nowa skała
2. Dębia Skała-nowa skała
Dolina Wiercicy (ilość dróg w pierwszym wydaniu 196/230 w drugim wydaniu)
1. Dziurawa-nowa skała
Trzebniów-Przewodziszowice-Łutowiec (ilość dróg w pierwszym wydaniu 132/263 w drugim wydaniu)
1. Czacha-nowa skała
Mirów (ilość dróg w pierwszym wydaniu 203/221 w drugim wydaniu)
1. Szare Ściany-nowa skała
Góra Kołoczek i północna część Podlesic (ilość dróg w pierwszym wydaniu 427/431 w drugim wydaniu)
Góra Zborów i południowa część Podlesic (ilość dróg w pierwszym wydaniu 572/579 w drugim wydaniu)
Rzędkowice (ilość dróg w pierwszym wydaniu 466/471 w drugim wydaniu)
Morsko-Piaseczno-Skarżyce (ilość dróg w pierwszym wydaniu 428/440 w drugim wydaniu)


Ilość dróg w pierwszym wydaniu 3221
Ilość dróg w drugim wydaniu 3428


Dodatkowo na końcu przewodnika został dodany indeks skał.