Jura-mapa dla wspinaczy

          Wydawnictwo Compass opracowało mapę przeznaczoną dla wspinaczy i obejmującą całą Jurę. Mapa to kartograficzny obraz terenu w skali 1:100 000 raz 13 poszczególnych rejonów w skalach 1:50 000, 1:35 000 i 1:25 000. Gwarancją jakości jest Tomasz Ślusarczyk zajmujący się w Compassie rysowaniem map. To wydawnictwo z pewnością pomoże w lokalizacji i dotarciu do rejonów jakich jeszcze ktoś nie zdołał odszukać ;-).