Na Śnieżce po katastrofie

Na Śnieżce po katastrofie
 
    Obecnie schronisko na Śnieżce po katastrofie budowlanej z marca 2009 r., wygląda następująco (zdjęcia z 09 czerwca 2009 r.):Całkowitemu zniszczeniu uległ talerz, w którym mieściło się obserwatorium meteorologiczne. Zgodnie z pierwszymi oficjalnymi ekspertyzami komisji nadzoru budowlanego, bezpośrednią przyczyną zawalenia się części budynku było m.in. niewłaściwe wykonanie spoin w prętach konstrukcyjnych. Opinię tą podważa prof. Waldemar Wawrzyniak – jeden z projektantów schroniska na Śnieżce. Uważa bowiem, że powodów katastrofy mogło być wiele. Jako najpoważniejsze wymienia brak okresowych przeglądów budowlanych oraz nieusuwanie wielu ton śniegu i lodu zalegających zimą na dachu budynku.
Aktualnie schronisko na Śnieżce czeka na wzmocnienie konstrukcji nośnej i zabezpieczenie górnego dysku. Docelowo budynek na odzyskać dawną postać jednakże przy użyciu nowocześniejszych, obecnie stosowanych materiałów budowlanych. Planowane intensywne prace nad odbudową schroniska mają zakończyć się przed zimą bieżącego roku.
Obecnie sprzęt obserwatorium meteorologicznego został przeniesiony do pomieszczeń środkowego talerza. W dolnym talerzu działa już restauracja. Dla turystów otwarte są wszystkie szlaki na Śnieżkę (2 od strony polskiej oraz 1 od strony czeskiej).