Zawody Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna. Autor J. Chodenko

          Dnia 01.03.2018 na ścianie wspinaczkowej Raciborskiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego (RSW) odbyły się zawody wspinaczkowe Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna. O godzinie 16:30 Pan Roman Wałach przywitał wszystkich uczestników i ich rodziców oraz otworzył oficjalnie zawody.

 

Zmagania przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych.  Młodsza grupa miała do przejścia na czas dwie drogi wspinaczkowe a starsza – jedną na czas i jedną, techniczną na wysokość.

Finaliści otrzymali pamiątkowe nagrody oraz medale.

Nad całością przebiegu zawodów oraz bezpieczeństwem wspinających się czuwali dyżurni RSW (Irek Napiórkowski i Jarosław Chodenko).