Z Czechami w Podlesicach

          Po przerwie spowodowanej różnego rodzaju ograniczeniami spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Vainavanu w Koprivnicach. Kiedyś razem realizowaliśmy (jako RSW) razem projekt unijny Czech-Polish Climbing, Dzisiaj spotykamy się co jakiś czas towarzysko