Powtórka na Górze Apteka

           Kilka dni temu udaliśmy się na Aptekę by pooglądać stan zarastania ścian. Lustracja nie nastrajała optymistycznie. Tempo zarastania jest duże i będzie konieczna akcja rewitalizacyjna by nie nie utracić wielu połaci dla wspinania.