Łutowiec-remanent

          "Władza" otwiera tereny zielone więc mając wsparcie w postaci stosowanego dokumentu i sprzętu (ringi) od ISW "Nasze Skały", wspomagany przez Jarka postanowiłem dokończyć to co zaczęliśmy robić zimą.

W ten sposób ubezpieczyliśmy do końca na Ulach Zbyszka demolatora IV (3R+ST) kończąc projekt "Ule". Na Knurze (Łóżeczko) dokonaliśmy reboltingu wymieniając bolty na ringi na drogach: Koniec świata VI.1+ (4R), Białe noce VI.2 (3R+ST), Warszawski Szczyt V (2R+ST). Dodatkowo oczyściliśmy teren na prawo od Białych nocy i w ten sposób powstała nowość o nazwie Underworld V+/VI (3R+ST wspólne z Białymi nocami). W planach kolejne reboltingi na Losze.