Na skałach na zalewem w Kostkowicach.

          Po czerwcowej akcji jaką przeprowadziłem z Izą na skałach nad zalewem w Kostkowicach  we wtorek pojawiłem się tam ponownie z moim kuzynem Tomkiem. Celem naszym było powklejanie ringów w przygotowane otwory, dowiercenie kolejnych i wyczyszczenie lewej  połaci ściany na Wielbłądzie pod następną drogę.

Pogoda nam dopisała i jak postanowiliśmy tak też udało się zadziałać.  Ostatecznie w tej akcji ubezpieczyliśmy trzy drogi i na lewo od nich przygotowaliśmy teren na kolejną. Mam nadzieję, że z czasem uda mi się ogarnąć cały rejon tak by skały Góry Słupskiej stały się przyjaznym wspinaczom rejonem. Niestety, jest tam problem z różnego typu balangowiczami porzucającymi różne śmieci i zdobiącymi ściany wątpliwej urody malunkami. Tak więc konieczna będzie też akcja czyszcząco-sprzątająca.