Ze Spadającymi Gwiazdami. Ściana N-W (G. Kołoczek)-Topo rejonu Wspinaczkowego 2011

          Ze  Spadającymi Gwiazdami to wybitna skała leżąca na północno-zachodnim stoku Góry Kołoczek. Jej dwie duże ściany: północno-wschodnia i południowo-wschodnia oferują ładne i długie linie w stosunkowo szerokim zakresie trudności. 
Ściana północno-wschodnia „swój debiut” wspinaczkowy miała już w roku 1952 kiedy M. Erdman, A. Wilczkowski i W. Zommer przeszli centralną rysę którą nazwali Rysą Mechaników, dwa lata później A. Wilczkowski otwarł nową drogę o nazwie Spadające Gwiazdy. Obie wspinaczki szybko zostały uklasycznione i z czasem stały się klasykami.  Co ciekawe dopiero w latach 70-tych ubiegłego stulecia na tej ciekawej ścianie pojawiły się kolejne drogi. Warte odnotowania, że powstały za sprawą: M. Płonki i W. Kurtyki. Ich dokonania stały się celem P. Korczaka, który na żywca przechodzi Jasia(który) nie Doczekał, i Cyklofrenię. Kolejna duża „fala eksploracji” to lata dziewięćdziesiąte XXw. Wtedy za sprawą  młodego Ł. Mullera powstaje Prostowanie Cyklofrenii, a D. Kaptur działając razem z bracmi Tomasiakami dodaje jeszcze trzy długie linie (TRADy, jedynie na Hipermechanikach dobite zostają 2 spity). Początek XXIw. to zastój eksploracyjny i wspinaczkowy na ścianie. Jedynie zespoły kursowe przechodzą Spadające Gwiazdy i Rysę Mechaników. Przyczyną jest jakość „szczątkowej” asekuracji (na całej ścianie 5 ringów i 4 spity). Sytuacja taka trwa do 2011 roku gdy za sprawą niezmordowanego T. Anteckiego  drogi uzyskują kompleksową asekurację a po oczyszczeniu niektórych połaci ściany dodaje on kilka nowych linii. Na dzień dzisiejszy północno-wschodnia  znowu stanowi atrakcyjny cel. Warto mieć ją na uwadze....
Dojście.
                              
                                
                                                               
Drogi.
                              
1. Gwiezdny Filar (Filar Spadających Gwiazd ) VI (13R+ST), D. Kaptur, R. Tomasiak OS (TRAD) 1994                            
2.Spadające Gwiazdy VI
(TRAD+3R), A. Wilczkowski (hakowo) 1954, J. Długosz TR 1954,M. Popko z dolną asekuracją 1956.                                                                     
3. Jaś Nie Doczekał VI.2+ (9R+ST), R. Malczyk TR 1978, M. Płonka z dolną asekuracją  około 1981 (TRAD+1R), P. Korczak bez asekuracji 1985                 
4. Prostowanie Cyklofrenii VI.2+ (4R+ST), Ł. Muller RP 1994                                                                                                     
5. Cyklofrenia VI.1+ (4R+ST), W . Kurtyka TR przed 1977, P. Korczak bez asekuracji1985                                                    
6. Cyklofrenia z Zacięciem VI.1+ (TRAD+5R), przed 1985                                                                                                          
7. Ciemna Materia VI- (10R+ST), T. Antecki RP 2011                                                                                                                     
8. Prostowanie Rysy Mechaników (Mechaniki Proste) V+ (3R+TRAD),przed 1981, J. Caban bez asekuracji 1981         
9. Rysa Mechaników V+
(2R+TRAD), M. Erdman, A. Wilczkowski, W. Zommer hakowo około 1952, A. Wilczkowski, W. Zommer, Z. Żyliński klasycznie z dolną asekuracją                                                
10. Ekstra Mechaniki  VI+/1 (8R+ST), T. Antecki RP 2011                                                                                                          
11. Prawe Mechaniki VI (7R+TRAD), przed 1977 z górną asekuracją                                                                                      
12. Supermechaniki  Lewe VI+ (9R+ST), T. Antecki  RP 2011                                                                                                 
13. Hipermechaniki VI.2/2+ (9R+ST), D. Kaptur, W. Tomasiak RP (TRAD+2S)  1994                                                               
14. Supermechaniki VI+
  (9R+TRAD), D. Kaptur, W. Tomasiak OS (TRAD) 1994