Nie tylko dla orłów-południowo-zachodnia ściana Skały Apteka-Topo rejonu wspinaczkowego 2010

    Południowo-zachodnia ściana Skały Apteki przez bardzo długi okres nie stanowiła ciekawego celu wspinaczkowego. Nie oznacza, że nie było tam dróg. Jednak w większości wymagająca „własna protekcja”, zrośnięcie ściany i jej położenie (obok południowej) powodowały jej zapomnienie.
Dopiero oczyszczenie i ubezpieczenie dróg w roku 2010 spowodowały renesans tej części Apteki. Dzisiaj  mająca około 16m. ściana z jej prawym filarem (filar południowo-zachodni) mogą stanowić atrakcyjny cel dla wspinaczy chcących poprowadzić drogi w stopniu trudności maksymalnie do VI. Jeżeli nie nasycą się tymi drogami to w bezpośrednim sąsiedztwie na scianie południowej mogą zmierzyć się z Filarem Apteki IV+, Prozakiem Życia VI, Drogą Kukczki i Wacha VI, Wariantem T VI, czy Drogą Dziędzielewicza IV+. Ale to jest już inna historia....
Dojazd
Od strony Częstochowy i Myszkowa kierujemy się na Żarki, a następnie przez Kotowice w kierunku Podlesic. Nie dojeżdżając do nich za wiaduktem CMK parkujemy na pierwszym napotkanym parkingu z prawej strony drogi. Stanowi on też punkt wyjścia na Góry Zborów, Kołoczek, Bibliotekę, Turnię Motocyklistów  i do Jaskini Głębokiej.
Jadą od strony Zawiercia mamy dwie rozsądne możliwości.
1.    Dojeżdżamy do Kroczyc i skręcamy w lewo na Podlesice (kierunek Myszków, Żarki). Przejeżdżamy obok hotelu Ostaniec i  następnie wypatrujemy parkingu z lewej strony drogi (za ostańcem podjazd, następnie zjazd i przy jego końcu parking).
2.    Z  Zawiercia kierujemy się na Włodowice, następnie na Rzędkowice. PO przejechaniu przez „Rzędki” na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez wiadukt nad CMK i wypatrujemy parkingu z lewej strony drogi (ten sam co w opisie dojazdu od strony Częstochowy, Myszkowa i Żarek).
                                             
Dojście
Z parkingu idziemy drogą w kierunku na Kotowice ( w lewo). Po dotarciu do lasu (z lewej strony drogi) skręcamy w lewo w piaszczysty dukt (znak zakaz wjazdu). Podchodzimy łagodnie do góry i kierujemy się w prawo wyraźną ścieżką doprowadzającą nas pod same skały (od strony wschodniej). Posuwamy się dalej    wzdłuż skał, skręcamy w prawo i przechodzimy pod długą południową ścianą (dużo dróg z nowymi punktami). Schodzimy kawałek w dół  (cały czas wzdłuż ściany) i po kolejnym skręcie w prawo jesteśmy u celu.
                                                         
Wspinanie
Wystarczy lina 40m, 5-6 ekspresów. Drogi posiadają komplety punktów asekuracyjnych i stanowiska. Skała nie jest wyślizgana. Większość linii to lekko połogie formacje gdzie procentuje dobra praca nóg.
Drogi
                                                   
                                                                        1. ... III (2R+ST)
                                                                        2. Anakolut V+ (3R+ST)
                                                                        3. Fizyk V+ (4R+ST)
                                                                        4. Filar III+ (3R+ST)