Mirów. Skała z Grotą (drogi na lewo od wejścia do groty) 2010

    Pracując ciągle nad rozszyfrowaniem przebiegu dróg w Mirowie zauważyłem, że cały czas chyba "coś nie gra" z ubezpieczonymi liniami biegnącymi na lewo od wejścia do groty. Przeszukałem dostępną mi literaturę i przeprowadziłem korespondencję na interesujący mnie temat.
W wyniku tych działań okazało się, że z czterech  ubezpieczonych dróg dwie mają już „swoje lata”, a reszta stanowi nowe rozwiązania będące pomysłami T. Anteckiego i A. Radwańskiego. Głównym problemem stało się ustalenie czy Droga Wacha i Przez Trumnę to te same, czy też osobne, autonomiczne linie. Początkowo wydawało się, że biegnąca przez charakterystyczną formację droga (nr 2) to droga Przez Trumnę. Jednak lektura przewodnika po Mirowie Jana i Małgorzaty Kiełkowskich spowodowała określenie jej jako Drogi Wacha.
Znając podejście do tematu autorów tego opracowania mam pewność, że je ze Zbyszkiem konsultowali ( sprawdziłem też, czy przebieg tej drogi nie został przez Kiełkowskich sprostowany w którymś z ich Suplementów ).
Aby być blisko problemu przeszedłem też  interesujące mnie drogi. Starając się wczuć w rolę eksploratora jako pierwszą  wybrałbym linię biegnącą  przez tą charakterystyczną nyżę ( linia najmniejszego oporu w tej części ściany). Po lustracji w terenie wydaje mi się, że Droga Wacha i Przez Trumnę to ta sama droga. Przyjmując te założenia na dzień dzisiejszy funkcjonują tam cztery ubezpieczone drogi:
1.  Pomyłka  VI.1, T. Antecki, A. Radwański 2008
2.  Droga Wacha / Przez Trumnę VI /VI+, Z. Wach 1974
3.  Parszywa Wiosna VI.1+, T. Antecki 2009
4.  Wyjście z groty VI.1, przed1990 ( bez rysy z prawej powyżej wylotu groty).