Zamkowa - Łutowiec - Polska - topo rejonu wspinaczkowego 2009

Skała ta stanowi najbardziej na zachód wysunięty masyw Łutowca na którym poprowadzono drogi.
Jej wysokość (do 15m.) oraz urozmaicona rzeźba powodują różny charakter wspinaczek. Znajdują się one na północnej (większość) i wschodniej ścianie. Połać zachodnia niestety znajduje się na terenie prywatnym co uniemożliwia jej eksplorację.
Wspinanie ma zróżnicowany charakter ze względu na nachylenie ścian. Można tu znaleźć odcinki połogie jak i przewieszone. Większość dróg posiada komplet przelotów. Jednak wybierając się na TRAD-y warto zabrać standardowy zestaw do asekuracji złożony z kostek i mechaników. Drogi na Zamkowej mają mieć w roku 2009 odnowioną asekurację co podniesie bezpieczeństwo ponieważ istniejące punkty (głównie spity) mają już najlepsze lata za sobą.
 
 
Dojazd
   
 Zamkowa - Łutowiec 01
 
 
 Zamkowa - Łutowiec 02
Wspinanie - trasy


Północna ściana


Zamkowa - Łutowiec 03


Wschodnia ściana

Zamkowa - Łutowiec 04


Wykaz dróg
:
1. Komin IV (TRAD)
2. Linia życia VI
3. Homo Łutus VI.1+/VI.2 ( może być trudniej, powyżej półki warto zainstalować własny      przelot)
4. Zamkowa piątka V+ (powyżej półki warto zainstalować własny przelot)
5. ........... V (TRAD)
6. Q-twa VI/VI+
7. Mitomaniak VI.2
8.Wyżej niż jaskółki VI (TRAD, na pewnych odcinkach można zaasekurować się z punktów   Homofobii.
9.Homofobia VI.1+
A. otwarte problemy.