Mirów-Topo rejonu wspinaczkowego 2016

          Mirów jest z pewnością jednym z klasycznych rejonów Jury Północnej. W latach 50-tych XXw. został on odkryty przez wspinaczy warszawskich lub łódzkich. Jednak dopiero działalność ślązaków (1956-60) wyposażonych we własne pojazdy (motocykle) została częściowo udokumentowana.

Henryk Furmanik, Adam Zyzak, Andrzej Popowicz i wielu innych poprowadziło drogi narzucającymi się formacjami o trudnościach do V. Jednak już wtedy nie we wszystkich przypadkach było wiadomo kto jest autorem pierwszych przejść. Adam Zyzak  (Optymista 7) w artykule „Odkrycie skałek” opisuje taką sytuację: „ Na Niemiecka Drabinę zdecydowaliśmy się dopiero rok później, zresztą jak mówiono miała ona wtedy już czyjeś przejście”. Opis dotyczy wydarzeń roku 1957. Sytuacje takie spowodowały niemożność ustalenia autorstwa wielu dróg z tego pionierskiego pod względem eksploracyjnym czasu. Przez ponad dekadę wspinano się w Mirowie po kilkunastu drogach i dopiero pojawienie się wspinaczy hakowych w skalach spowodowało powstanie nowych dróg. W ten sposób pojawiły się nowe , często pokonane przy pomocy nitów linie. Warto jednak zauważyć, że wspinano się też klasycznie często korzystając z górnej asekuracji (wędka). W latach 70-tych przykładami ładnych nowych dróg klasycznych mogą być Rysa Kukuczki, Droga Wacha na Skale z Grotą. Były to linie o trudnościach wyższych niż VI i tym samym były wyznacznikami nowych możliwości eksploracyjnych rejonu. Jednak dopiero zorganizowanie zawodów wspinaczkowych o Grand Prix Akademickiego Klubu Alpinistycznego Gliwice w roku 1989 spowodowało pojawienie się naprawdę trudnych dróg. Co prawda P. Korczak i J. Zaczkowski przygotowywując  drogi  Landrynkowa miłość, Chinese lover i Kuchara z La Manczy zaingerowali w naturalną rzeźbę płyt na Turni Kukuczki ale nie możliwym jest znalezienie w Mirowie w innym miejscy dróg o takich trudnościach, długości i określonej estetyce wspinania. Lata 90-te to czas (jak na ten rejon) lawinowej produkcji dróg. Co ciekawe, zdecydowana większość z nich to linie o średnich trudnościach powstałe w dużej części na niedostrzeganych skałach. Tym samym pojawiły się drogi na Czwartej Grzędzie, Skoczku i Szafie. W zdecydowanej większości były to wspinaczki wyposażone w komplety punktów asekuracyjnych. Przełom XX/XXIw to kolejna fala eksploracji i co ciekawe zaczęły pojawiać się drogi na własnej protekcji. Stało się to za sprawą P. Poloczka i M. Dąbrowskiego. Jednak dopiero pojawienie się „prawdziwego kustosza rejonu” w osobie T. Anteckiego spowodowało kompleksową rewitalizację rejonu (po roku 2005). Innym czynnikiem mającym wpływ na ten rejon stała się zmiana właściciela (Jarosław Lasecki). Na szczęście dla wspinaczy  dostęp do skał nie został ograniczony ale na podstawie umowy zawartej między Inicjatywą środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i właścicielem terenu ustalono zasady działalności wspinaczkowej.
1.    Każdy wspinacz zobowiązany jest przed rozpoczęciem wspinaczki wpisać się do książki wyjść, znajdującej się u sołtysa wsi Mirów Pana Józefa Mygi, co jest równoważne oświadczeniu o świadomości podejmowanego ryzyka, uprawianiu wspinaczki na własną odpowiedzialność, znajomości zasad wspinaczki i używaniu odpowiedniego, atestowanego sprzętu.
2.    Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w naturalną rzeźbę skały, w tym używania haków, młotka, czekanów i raków. W związku z powyższym wspinaczka techniką sztucznych ułatwień z użyciem haków oraz dry-tooling są niedozwolone.
3.    Osadzanie i wymiana stałych punktów asekuracyjnych, w tym ubezpieczanie nowych dróg, dozwolone jest wyłącznie osobom do tego upoważnionym, posiadającym licencję ekipera Polskiego Związku Alpinizmu.
4.    Stanowiska zjazdowe służą przede wszystkim do zjazdu po poprowadzeniu drogi. Używanie ich do wspinaczki z górną asekuracją wymaga bezwzględnie założenia karabinka zakręcanego.
5.    Organizacja imprez integracyjnych i innych komercyjnych sposobów wykorzystania skałek Grzędy Mirowskiej możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej zgody gospodarzy terenu - Państwa Laseckich.
6.    Biwakowanie, palenie ognisk i parkowanie pojazdów powinno się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
7.    Śmieci zabieramy ze sobą. Zostawmy podnóże skałek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać następnym razem.
8.    Pamiętajmy, że nie tylko wspinacze są gośćmi Grzędy Mirowskiej. Uszanujmy potrzeby innych użytkowników.
Dzisiaj to nadal rozwojowy ogródek skalny. Co prawda nie powstają tam drogi z „górnej półki” skali trudności ale z pewnością są to ciekaw problemy dla rekreacyjnych i średniozaawansowanych wspinaczy. Odsłanianie i oczyszczanie kolejnych połaci skał (np. północna ściana T. Kukuczki, Szare Ściany) pokazuje ile wolnej skały jest pod trawą. Oczywiście, są też bardzo trudne projekty (np. na Szerokiej Baszcie). O tym jak potencjał wspinaczkowy Mirowa rósł i  nadal rośnie świadczy wzrost liczby dróg jakie zostały opisane w przewodnikach i topo:

1. M. i J. Kiełkowscy, Przewodnik wspinaczkowy Mirów (1994)-132 drogi                                                                                                                                                                                                   2. M. Dąbrowski, Magazyn Górski Nr 4/5 (2001)-138 dróg                                                                                                                                                                                                                                     3. D. Kaptur, W. Kornel, Mirów-only for climbers (2010)-186 dróg                                                                                                                                                                                                                    4. P. Haciski, Jura 1 (2012)-187 dróg
5. G. Rettinger, Jura Północna (2015)-203 drogi
Mnie, w tym opracowaniu udało się zamieścić ich 252 a wiem już, że pojawią się kolejne. Tak więc, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić na wspinanie do Mirowa (oczywiście z poszanowaniem zasad obowiązujących w tym rejonie).


 
Grzyb
    
 
1. Tablica VI+ (TRAD), M. Badeja TR 1993    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 2. … VI.1 (TRAD), A. Machnik TR 1993                                                                                                                          3. … VI+ (TRAD), M. Badeja TR 1993                                                                                                                             4. … VI.1 (TRAD), M. Badeja TR 1993                                                                                                                           5. … VI (TRAD), J. Baranek TR 1993   

                                                                                                                                                                                                                                                                 6. Coca-Cola V+ (TRAD), M. Badeja TR 1993                                                                                                                7. … VI+ (TRAD), M. Badeja TR 1993                                                                                                                             8. Badura-Kiełkowski V (TRAD), J. Badura, J. Kiełkowski z dolną asekuracją/TR (?) około 1964                                         9. Droga Baranka VI+ (TRAD), J. Baranek TR 1993
 

Z Odstrzeloną Basztą


  
1. … VI-/VI (TRAD), M Badeja TR 1993

2. Rysa Baranka V+ (TRAD), J. Baranek TR 1993

3. Ścianka Badeja VI.1 (TRAD), M. Badeja TR 1993

4. Prawa depresja VI+ (TRAD), J. Baranek TR 1993

5. Północny komin III (TRAD)

6. Kant  V (TRAD), J. Badura, J. Kiełkowski OS około 1964 

                                                                                                                                                                                                                                                                       8. Odstrzelona załupa VI+ (TRAD)

9. Filarek Baranka wprost VI.1 (TRAD), A. Machnik TR 1993 

10. Filarek Baranka V+ (TRAD), J. Baranek TR 1993

Uwagi:

Na prawo od Filara Baranka znajdują się dwie linie o trudnościach II (lewa) oraz I (prawa). Na dzień dzisiejszy są zarośnięte (dużo traw).


Studnisko przy Zamku

    
 


1. … I (TRAD)

2. Rysa nad studnią II (TRAD)

3. Komin nad studnią III (TRAD)

4. Okapik nad studnią VI+/VI.1 (TRAD), M. Bąk (?) OS/RP/TR(?) 

5. Troodon VI.1+ (2S+ST), D. Kaptur RP 2000 

6. Ty rano żarłeś Rex VI.1 (3R+ST), A. Machnik TR 1993   

7. Re re osiem VI.1 (3R+ST), M. Baniowski, A. Krysienel RP 1995   

8. Droga Machnika VI+ (TRAD+1R+ST), A. Machnik TR 1993

9. Power klej VI+ (3R+ST), A. Machnik TR 1993   

10. Fuks VI.1 (4s+ST), D. Kaptur RP 2007  

11. Nieznośna lepkość odbytu VI.2+ (4R+ST) 

 

                                                                                                                                                                                                                                            12. Imię burzy VI.2+ (5S+ST), Sz. Mader RP 2009 

    

                                                                                                                                                                                                                                  13. Bardzo lewa depresja VI (TRAD) 

14. Lewa depresja V+ (TRAD), J. Baranek TR 1993 

15. Biała depresja V/V+ (3R+ST), M. Badeja TR 1993 

16. Biała depresja –wariant prawy VI (3R+ST)

17. Lewy filar V (TRAD), M. Badeja TR 1993

18. Środkowy komin IV (TRAD)

19. Aborygen VI+ (1S), M. Karnecki RP 1995 

20. Trawers Aborygena V (TRAD)

21. Prawy komin V+ (TRAD)   22. Droga zejściowa III (TRAD)

Uwagi:

Droga nr 1 jest mocno zarośnięta. Warto jako alternatywną linię korzystać z Drogi zejściowej.
Na lewo od Troodona  przez środek przewieszenia być może biegnie anosowana przez M. Bąka droga Daszysko (1R) z roku 1996. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego  śladu na skale mogącego umiejscowić przebieg tej wspinaczki.
Oryginalna linia A. Machnika drogi o późniejszej nazwie Ty rano żarłeś Rex kończyła się w rejonie stanowiska Re re osiem.
Wykorzystując drogi Ty rano żarłeś Rex i Re re osiem można dokonywać kombinacji o wycenie która nie przekracza VI.1.


 Ścianka nad Wanną


 
1. Kamikadze VI+ (2R+ST), M. Bąk(?) TR/RP(?) 1994, T. Antecki (po reboltingu) RP 2011

Trzy Siostry-Nad Siostrami
 
    

1. … III (TRAD)
2. W Rytmie Makumby VI.1+ (4R+ST), M. Bąk(?) RP/TR(?), T. Antecki, A. Radwański RP 2009
3. Moonwalk VI.1+ (4R+ST),  T. Antecki, A. Radwański RP 2009
4. Koksownia Przyjaźń VI.3 (6R+ST), T. Jaromin RP 2007
5. Droga Prokopków VI.1+ (5R+ST), P. Prokopek RP 1992
6. Wielkie nadzieje VI.4 (5R+ST), M. Musialik RP 2000

 

7. Pajęcza zwinność VI.3 (5S+ST), M. Bak(?)  RP/TR (?), T. Antecki, A. Radwański RP 2006 lub 2007
8. Nieodwracalne utracenie VI.3+/VI.4 (7R+ST), T. Antecki, Ł. Mirowski, A. Radwański RP 2006
9. Gigantyczność przechwytu VI.2+ (1R+2S), M. Bąk (?) RP/TR (?)
10. Górnicza moc VI.+ (2R), M. Bąk (?) RP/TR (?)
11. … /Rampa II (TRAD)
12. Misja V+ (2R), M. Bąk (?)  TR (?) 1994, T. Antecki, A. Radwański RP 2006
13. Ściana od stodoły VI (3R), M. Bąk (?) TR (?) 1994, T. Antecki, A. Radwański  RP2006
14. Gofer wylewny V (3R), T. Antecki, A. Radwański RP 2006
15. … IV (TRAD), przed 1965
16. Sztywny pal Azji /Bezlitosny łupieżca VI (5R+ST), M. Karnecki solo OS 1994/ D. Kaptur, S. Kieś, A. Sowik RP 1998 (po ubezpieczeniu drogi)
17. Ludzie silnej woli (Droga z zawodów) VI.2 (7R+ST), M. Bąk (?) TR (?) 1994
18. ... VI.3+ (6R+ST)
19. … III (TRAD)
20. … II (TRAD)
21. Niebo w gębie V- (5R+ST), K. Karnecka, M. Karnecki OS 1994 jako TRAD


22. Pozdrowienia z podziemia VI.1 (5R+ST), M. Bąk (? )TR (? )1994, T. Antecki, A. Radwański RP 2006
23. Tragiczne marzenia VI.3+ (8R+ST) , M. Bąk (?) TR/RP (?), T. Antecki RP 2010
24. Kraina wytrwałych VI.2+ (7R+ST), M. Bąk (?) RP/TR (?), T. Antecki, A. Radwański RP 2007
25. Kraina wytrwałych Wprost VI.3 (7R+ST), ekiperzy ŁKW RP 2010
26. Pierwsza Siostra V- (5R+ST), wykonanie ruchu do krawędzi ściany powyżej stanowiska daje trudności VI+
27. Na krawędzi (Uwolnić Bąka) VI.2  (4R+ST)M. Bąk (?)  TR (?) 1994

28. … III (TRAD)
29. Droga zejściowa I (TRAD)

30. ... IV (TRAD)
31. … I (TRAD)
32. … I (TRAD)
33. … II (TRAD)

Uwagi:
Droga nr16 w górnej partii powyżej półki ma dwa warianty. W linii istniejących ringów została przebyta w 1994r. solo OS przez Marka Karneckiego. Cztery lata później D. Kaptur, S. Kieś, A Sowik zainstalowali na niej 4 spity przeszli ją w trochę odmienny sposób. Od półki wspinali się bardziej na prawo. Linią przechwytów było charakterystyczne przełamanie ściany. Na dzień dzisiejszy droga funkcjonuje w wersji jaką przeszedł  Marek.
Innym problemem tego miejsca jest działalność M. Bąka w roku 1994.Na dzień dzisiejszy większość jego dróg uznawana jest, lub była (przed prowadzeniami) jako projekty lub problemy bez przejścia autora.
W rejonie drogi nr11 znajduje się około 5 innych linii o wycenach w granicach II. Są one zaprawione i mają kruche fragmenty.
Na ścianie naprzeciwko „cyrku” w Nad Siostrami biegnie na Trzecią Siostrę nie chodzona droga (w poprzek ściany)  o wycenie III
Na prawo od drogi nr29 na prawo od przełazu do „cyrku” w Nad Siostrami po trawiastych półkach istnieje możliwość wejścia o trudnościach I.


Trzecia Grzęda/ Z Łysym Zacięciem

 

1. Pancerne porosty VI+ (4R+ST), T. Antecki, Ł. Radwański RP 2007
2. Łyse zacięcie IV+ (4R+ST), przed 1985 z dolną asekuracją
3. Gibbonowy trawersik V (5B+ST), A. Krupa RP 1994
4. Komin w Trzeciej Grzędzie IV (TRAD)

Skoczek

 

1. Szarpniecie z póły VI.1+ (3R+ST), K. Kwiatkowski, J. Sikora RP 1994
2. Punk rock VI.1 (3R+ST), M. Bąk (?) RP/TR (?)
3. … III (TRAD)
 
Czwarta Grzęda/Domino

 

1. Rycerska rysa VI.1 (TRAD), M. Dąbrowski  OS/RP (?) 2000
2. Rycerskie szarpnięcie VI.1 (4R+ST), M. Dąbrowski  RP 2000
3. Hanuman VI.3+ (3R+ST), T. Antecki, Ł. Mirowski RP 2005
4. Psychosomatyczny spleen VI.1 (4R+ST), K. Kwiatkowski, J. Sikora RP 1994
5. Podniebny trawers VI.1+ (3R+ST), P. Poloczek RP 2000
6. Pupcia białej damy VI.2/2+ (TRAD), M. Dąbrowski  OS/RP (?) 2000
7. Mikołajek i inne chłopaki VI.2+ (4R+ST), P. Poloczek  RP 2000
8. Droga zejściowa III (TRAD)

Biwakowa

 

1. Krótka piłka V+ (1S), J. Sikora RP 1994
2. Zacięcie Biwakowej VI (TRAD)
3. Agregatore trawerse VI.4 (7R+ST), T. Antecki, Ł. Mirowski, A.  Radwański RP 2006
4. Directe Agregatore VI.3+ (6R+ST), T. Antecki, Ł. Mirowski, A. Radwański RP 2006 
Szafa

  

1. Dwie setki to jak trzy kobietki VI.1+/2 (4R+ST), A. Machnik TR 1991, J. Sikora RP 1994
2. Droga Machnika VI.1 (4R+ST), A.  Machnik TR 1991
3. W jedności siła VI+ (5R+ST), K. Kwiatkowski, J. Sikora RP 1994

4. … VI (TRAD), TR przed 1991
5. Żytnia wyborowa i inne kobiety VI.1 (4R+ST), TR przed 1985, J. Sikora RP 1994
6. Śledzik w życie V- (4R+ST), T. Antecki, Ł. Radwański RP 2008
7. Tequila i śledzik VI+ (5R+ST), T. Antecki, Ł. Radwański RP 2008
8. … VI (4R+ST), TR przed  1991
9. Gin z tonikiem VI.1 (4R+ST), R. Nowak RP 1995
10. Rum z colą V+ (4R+ST), TR (?) przed 1991(?),  J. Geisler RP 1995
11. Bankiet bydlaka VI.4 (5R+ST), T. Antecki, T. Szer  RP 2014

 
Turnia Kukuczki

    

1. Nieznana rysa IV (TRAD), przed 1964
2. Ringi kursowe IV (12R+ST)
3. Złota ucieczka V (12R+ST), RP 2010
4. Złoty strzał VI+ (10R+ST), T. Antecki RP 2010
5. Rysa tygrysa V- (TRAD+ST), T. Antecki RP 2011 (prawdopodobnie przechodzona wcześniej)
6. Tygrysie napieraj (do pierwszego stanowiska )V- (7R+ST), T. Antecki RP 2011
6a. Tygrysie napieraj (całość) VI.1 (9R+ST), T. Antecki RP 2011
7. Uwaga tygrys VI.1+ (4R+ST), T. Antecki RP 2013
8. Prawa rysa VI (TRAD-R), J. Kałużyński RP 2011
8a. ... wariant po płytce VI (TRAD), T. Antecki RP 2011
8b. ... wyjście wygiętą ryską (w lewo) VI.1, T. Antecki, J. Kałużyński TR 2011
9. Chiński kochanek (Chinese Lover) VI.5 (8R+ST), P. Korczak RP 1990, wersja istniejąca W. Podhajny RP 1999
10. Blitzkrieg VI.5 (4R+ST), W. Podhajny RP 1999
11. Landrynkowa miłość VI.3+/4 (9R+ST), J. Zaczkowski RP 1989, wersja istniejąca W. Podhajny RP 1999
12. Kuchar z La Manczy VI.5 (9R+ST), P. Korczak RP 1990
13. Komin Kukuczki (Rysa Kukuczki) VI+/VI.1 (TRAD), J. Kukuczka z dolną asekuracją przed 1975

14. Hydrobudowa 4 VI.5 (4R+ST), W. Podhajny RP 1997
15. Ponury początek sezonu VI.2+ (11R+ST), W. Podhajny RP 1999
16. Tatrzańska piątka V/V+ (1R+TRAD), z dolną asekuracją przed 1964
17. Lewa depresja V (TRAD), J. Surdel OS (bez asekuracji) 1956
18. Glebogryzarka  V- (13R+ST), T.Antecki, J.Kałużyński RP 2009
19. Ostatnia działka VI (11R+ST), T. Antecki RP 2011

20. Tydzień na działce V/V+ (12R+ST), T.Antecki, J.Kałużyński RP 2010
21. Spacer na działce IV (TRAD+3R), T. Antecki RP 2010
22. Rusałka na nafcie VI ogr (9R+ST), T.Antecki RP 2009 (startując rysą trudności V)
23. Prawa depresja IV (TRAD), przed 1964
24. Działka dla każdego IV (9R+ST), T. Antecki, R. Mockałło RP 2011 (po ubezpieczeniu drogi)
25. Działka dla śmiałka VI+ (4R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2011

Uwagi:
Kombinacja Tatrzańska piątka –trawers (na wysokości 1 ringa) w Ponury początek sezonu to zapomniana droga pokonana TR przez J. Cabana w roku 1991 o trudnościach VI.3

Studnisko

 

1. Gorący punkt (2R+ST), W. Podhajny RP 2002
2. Gorąca linia VI.5+ (2R+ST), W. Podgajny RP 2002
3. Lewa rysa VI+ (TRAD)
4. Środkowa rysa VI.3+ (TRAD)
5. Prawa rysa VI.1/+ (TRAD), przed 1992

6. Studnia III (TRAD)


Krótka Grzęda

1. Komin IV (TRAD)
2. … VI (TRAD), TR przed 1990
3. … VI (TRAD), TR przed 1990
4. Lewy zygzak VI+ (4R+ST)
5. Kumaty gostek VI.1+(4R+ST), R. Nowak RP 1995
6. Środek zygzaka VI.1 (5R+ST)
7. Ćwierćwiecze V+ (6R+ST), J. Geisler RP 1995
8. Prawy zygzak V+ (7R+ST), T. Antecki RP 2009

9. Komin III (TRAD)
10. Miękka fryta VI.1 (6R+ST), T. Antecki RP 2010
11. Ścianka Krótkiej Grzędy VI.2+/3 (5R+ST)
12. … IV (TRAD)

Uwagi:
Lewy zygzak w wersji bez ryski jest zdecydowanie trudniejszy (nie mniej niż VI.2)


Mniszek
 

  
1. Plecy Mniszka IV (6R+ST), T. Antecki, R. Mockałło, A. Radwański RP 2011
2. Pan Kazimierz VI+/1 (4R+ST) T. Antecki, A. Radwański RP 2007
3. Kości zostały rzucone V+ (4R+ST) K. Karnecka RP 1994
3a. Wariant do Kości V+ (4R+ST)

4. Tinky Winky VI+/1 (5R+ST) T.Antecki, A. Radwański RP 2007
5. Zły Tubiś VI+ (5R+ST) T.Antecki, A. Radwański RP 2007
6. Ściany mają uszy VI (5R+ST) K. Duda, P. Poloczek RP 1995
7. Pierwszy raz VI.1+/2 (4R+ST)
8. Połamanie Fiszera V+ (4R+ST) S. Cholewa TR ok.1973

Uwagi:
Od strony przełączki między Mniszkiem a Szeroką Basztą można dostać się w dosyć dowolny sposób na Mniszka terenem o trudnościach III (2R)


Szeroka Baszta

  

1. Lewy komin VI+ (TRAD)
2. Miła kobyła VI.2+ (5R+ST), M. Sarnik RP 1995

3. Najtrudniejszy pierwszy krok VI+ (7R+ST), J. Patrzykont RP 2016
4. Prawo i pięść VI.5+/6 (4R+ST), W. Podhajny RP 2001
5. W życiu piękne są chwile (prostowanie) VI.4 (8R+ST), S. Sławatecki RP 2002
6. W życiu piękne są chwile VI.1 (8R+ST), K. Duda, P. Poloczek RP 1994
7. Kolanowe nonszalancje VI (TRAD), M. Karnecki OS/RP(?) 1994
8. Droga Wacha V (TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1966, Z. Wach solo 1974
9. Keewoman VI.1 (3R+ST), P. Panufnik OS/RP (?) 1989 (TRAD), K. Duda, P. Poloczek RP 1994 (po ubezpieczeniu)
10. Castroman VI.2 (3R+ST), K. Duda, P. Poloczek RP 1994
11. Lewa ryska III (TRAD)
12.Prawa ryska IV (TRAD)
13. Okapiki VI.1+ (4R+ST)
14. … IV (TRAD), przed 1964 bez asekuracji

Uwagi:
Między Kolanowymi nonszalancjami a Drogą Wacha przez środek ściany biegnie droga hakowa o trudnościach zrobiona przed 1980 o trudnościach A3.  Na prawo od niej znajduje się ubezpieczony projekt.

Mały Cyrk1. … IV+ (TRAD), bez asekuracji przed 1980
2. … V (TRAD), bez asekuracji przed 1980
3. … V (TRAD), bez asekuracji przed 1964
4. … IV+ (TRAD), bez asekuracji przed 1970
5. … IV (TRAD)

6. Lewa studnia IV+ (3R+ST), bez askuracji przed 1970, T. Antecki RP 2009 (po ubezpieczeniu)
7. Prawa studnia IV (3R+ST), bez askuracji przed 1970, T. Antecki RP 2009 (po ubezpieczeniu)
8. …  II (TRAD)
9. … III (TRAD)

Uwagi:
Teren  między Lewą  i Prawą Studnią umożliwia przechodzenie w różnych wariantach o maksymalnych trudnościach V-VI.


Z Małym Cyrkiem

 

1. … III (TRAD)
2. Psia kitka (wariant startowy kominkiem) IV (4R+ST), T. Antecki RP 2009
3. Psia kitka V (4R+ST), T. Antecki RP 2009
4. Psia kitka (wariant przez płytę) VI (4R+ST)
5. … IV (TRAD)

Skała XL1. EB V+ (5R+ST), A. Banaś RP 1995
2. Kurka blaszka VI- (4R+ST), T. Antecki  RP 2009
3. Kurza melodia VI+ (4R+ST), T. Antecki ŁKW RP 2009
4. … IV (TRAD) 
Skała z Grotą /Klawiatura


1. Zapomniana płyta V+ (5R+ST), z górną asekuracją przed 1993, po ubezpieczeniu T. Antecki RP 2012
2. … V+ (TRAD+ST), z górną asekuracja1990
3. … IV (TRAD+ST)
4. Kancik IV (TRAD+1R), z dolną asekuracja przed 1964

5. wariant do Kancika IV (TRAD), z dolną asekuracja przed 1964
6. Lewa rysa V+ (2H+TRAD), z dolna asekuracja przed 1967
7. Diesel musi dymić VI.1 (6R+ST), T. Antecki RP 2012
8. Lewa rysa wprost VI (TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1980
9. Znikaj stonko V+ (9R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2008 
10. Środkowe ryski V (TRAD), z dolną asekuracją przed 1974                                                                                           
11. Pomyłka VI.1 (7R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2008                                                                                                   
12. Droga Wacha/Przez trumnę  VI+ (7R+ST), Z. Wach z dolną asekuracją  1974                                                       
13. Parszywa wiosna VI.1+ (8R+ST), T. Antecki, RP 2009                                                                            
14. Wyjście z groty/Przez okap VI+/VI.1 (7B+ST), z dolną asekuracją przed 1990
15. W czasie deszczu dzieci się nie nudzą V (8R+1P+ST), J. Zaczkowski, K. Wróbel (TRAD) OS 1986, T.  Antecki  RP 2012.

16. Azbest IV+ (2R+ST), T. Antecki, R. Mockałło RP 2011
17. Boczek V- (2R+ST), T. Antecki, R. Mockałło RP 20122                                                                   
18. Zacięcie groty IV+ (TRAD), z dolną asekuracja przed 1970   
19. Prostowanie trawersu Filara Klawiatury IV (1R+TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1964                                         
20. Trawers Filara Klawiatury IV+ (1R+TRAD+ST)                                                                                                              
21. Filar Klawiatury V+ (4R+TRAD+ST), z dolną asekuracja przed 1964                                                               22. Filar Klawiatury wprost VI+ (6R+ST), M. Grzesiczek, A. Sowula  TR 1982  

23. Tańcowały dwa Michały VI.3 (6R+ST), W. Podhajny RP 1995                                                                                              
24. Osobliwe R4 VI.5 (5R+ST), W. Podhajny RP 1995                                                                                                        
25. Niemiecka drabina V+ (TRAD), przed 1968 z dolną asekuracją                                                                                            
26. Ferdydurke VI.2+ (5R+ST), W. Podhajny RP 1995                                                                                                          
27. Finezja kafara VI.5 (10R+ST), R. Stachnik RP 1992                                                                                                        
28. Finezyjne finezje VI.4 (9R+ST), L. Iwan RP 2015
29. Monolityczne wizje VI.4+/5 (8R+ST), W. Podhajny RP 2000                                                                                                 
30. Nitówka VI.3+ (8R+ST)                                                                                                                                
31. Droga Waldka VI.2 (9R+ST), W. Podhajny RP                                                                                                               
32. Zachodni filarek VI.1 (8R+ST), przed 1970 z dolną asekuracją
33. Mirowskie Marudy VI.2 (10R+ST), A. Pierzchniak 2015
34. Gibka jak puma IV+ (9R+ST), T. Antecki RP 2015
35. Spacerowa rysa  III+ (1R+TRAD)                                                                                                                          
36. … II+ (TRAD)

Uwagi:
W czasie deszczu dzieci się nie nudzą  startuje z wnętrza groty i kończące  drogę stanowisko znajduje się między stanowiskami  Boczka i Wyjściem z groty. J. Zaczkowski i K. Wróbel przeszli ją TRAD na dwa wyciągi wychodząc na szczyt skały drogą Wyjście z groty. Tak pokonana ma wycenę VI+/1. 
Droga nr 14 ma dwa warianty wyjściowe (lewy kończy się na stanowisku Zapomnianej płyty, prawy najlepiej zakończyć na stanowisku drogi Diesiel musi dymić).  
Niemiecka Drabina ma przynajmniej dwa warianty wyjściowe o podobnych trudnościach. Można ją skończyć prawą lub lewą rysą. W połowie drogi znajduje się stanowisko zainstalowane w celach szkoleniowych.


Za Skrzypcami/Skrzypce/Szara Płyta

1. Huncwot  V+ (5R+ST), T. Antecki RP
2. Safanduła  IV+ (5R+ST), T. Antecki RP

3. Filar Skrzypiec (wariant lewy) IV+ (4R+ST), z dolną asekuracją przed 1967.
4. Filar Skrzypiec (wariant prawy) V- (4R+ST), z dolną asekuracja przed 1967.

5. Apsztyfikant VI (5R+ST), T. Antecki RP 2013
6. Skrzypce VI+ (TRAD+ST), A. Makarczuk z dolną asekuracją 1980.
7. Gladiator VI.5+ (5R+ST), W. Podhajny RP 2001
8. Arena VI.3 (6R+ST), W. Podhajny RP 2001
9. Komin Skrzypiec V+ (TRAD), z dolną asekuracją przed 1980.

10. Krycie knura VI.1 (7R+ST), z dolną asekuracją przed 1992.
11. Tura koło knura IV (TRAD+1R+ST), T. Antecki RP 2013
12. Komin nad Suchą IV+ (TRAD)
13. Brian z Brighton IV+ (4R+ST), T. Antecki RP 2012
14. Pulowerek w serek IV+ (4R+ST), T. Antecki RP 2012
15. Ostatnie podrygi podgrzybków IV+ (4R+ST), T. Antecki RP 2012
16. Ukibata VI.1+ (6R+ST), T. Antecki RP 2013
17. Mikrodermabrazja VI+ (5R+ST), T. Antecki RP 2012
 
Szare Ściany
 
 

1. Trójka dla wujka III+ (5R+ST), T. Antecki RP 2015
2. Gąska Balbinka i Ptyś IV (4R+ST), T. Antecki RP 2015
3. Kiwaczek idzie do szkoły V- (5R+ST), T. Antecki RP 2015
4. Bez tyczki nie podchodź V+/VI- (5R+ST), T. Antecki RP 2015
5. Kita lapsie VI.1/+ (5R+ST), T. Antecki RP 2015
6. Tradycyjny ringogwałt V (5R+ST), T. Antecki RP 2015
7. Kalimera IV+/V- (4R+ST), T. Antecki RP 2015
8. … III+ (TRAD)
9. Czwórka po łódzku V-/V (5R+ST), T. Antecki RP 2015
10. Spróbuj piachu zanim piach spróbuje ciebie V-/V (6R+ST), T. Antecki RP 2015
11. Bromba i Gluś IV (5R+ST), T. Antecki RP 2015
12. … III (TRAD)
13. Bez lonżyka nie pójdzie IV (4R+ST), T. Antecki RP 2015