Skrzypce-Skała z Grotą (Mirów)-Topo rejonu wspinaczkowego 2013

            Skrzypce i Skała z Grotą stanowią duże skupisko skał o różnych wystawach. Dla wspinaczy najciekawsze są połacie  o wystawie zbliżonej do północnej i zachodniej.
Skrajnie zachodnia skała to Skrzypce, której przedłużeniem  są niedawno oczyszczone i zagospodarowane wspinaczkowo Szare Ściany. Na wschód od nich (czyli miedzy nimi a Skałą z Grotą) znajduje się krótka i łatwa droga wejściowa na szczyt skał. Na prawo od tej „ścieżki” znajduje się Skała z Grotą. Nazwa pochodzi od dużego wejścia do jaskini (groty) jakie znajduje się w północnej ścianie skały. Na prawo od groty widoczny jest ewidentny filar stanowiący przełamanie ścian w kierunku północno-zachodnim.  Cała połać między nim a filarem zachodnim ma nazwę Klawiatura (oznacza to w praktyce, że ściana ta nie jest osobną skałą tylko częścią Skały z Grotą). Za zachodnim filarem znajduje się połać zachodnia,  która czeka na kompleksowe oczyszczenie i poprowadzenie na niej kilku dłuższych dróg. Wysokość ścian Skrzypiec to maksymalnie około 15m, a Skały z Grotą 20m.

Dojście
            

Topografia
                                    

Skrzypce
                                               
1. Filar Skrzypiec (wariant lewy) IV+ (4R+ST), z dolną asekuracją przed 1967
2. Filar Skrzypiec (wariant prawy) V- (4R+ST), z dolną asekuracja przed 1967

                     
3. Skrzypce VI+ (TRAD+ST), A. Makarczuk z dolną asekuracją 1980 lub 1981
4. Gladiator VI.5+ (5R+ST), W. Podhajny RP 2001
5. Arena VI.3 (6R+ST), W. Podhajny RP 2001
6. Komin Skrzypiec V+ (TRAD), z dolną asekuracją przed 1980.
7. Krycie knura VI+ (7R+ST), z dolną asekuracją przed 1992.

Szare Ściany
8. Brian z Brighton IV+ (4R+ST), T. Antecki RP 2012
9. Pulowerek w serek IV+ (4R+ST), T. Antecki RP 2012
10. Ostatnie podrygi podgrzybków IV+ (4R+ST), T. Antecki RP 2012
11. Ukibata VI.1+ (6R+ST), T. Antecki RP 2013
12. Mikrodermabrazja VI+ (5R+ST), T. Antecki RP 2012

Skała z Grotą
                                               
13. Zapomniana płyta V+ (5R+ST), z górną asekuracją przed 1993, po ubezpieczeniu T. Antecki RP 2012
14. … V+ (TRAD+ST), z górną asekuracja1990
15. … IV (TRAD+ST)
16. Kancik IV (TRAD+1R), z dolną asekuracja przed 1964 
  
                                             
17. wariant do Kancika IV (TRAD), z dolną asekuracja przed 1964                                                                                 
18. Lewa rysa V+ (2H+TRAD), z dolna asekuracja przed 1967
19. Diesel musi dymić VI.1 (6R+ST), T. Antecki RP 2012                                                                                          
20. Lewa rysa wprost VI (TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1980                                                                               
21. Znikaj stonko V+ (8R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2008                                                                                       
22. Środkowe ryski V (TRAD), z dolną asekuracją przed 1974                                                                                            
23. Pomyłka VI.1 (7R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2008                                                                                                    
24. Droga Wacha/Przez trumnę  VI+ (7R+ST), Z. Wach 1974                                                                                           
25. Parszywa wiosna VI.1+ (8R+ST), T. Antecki, RP 2009                                                                             
26. Wyjście z groty/Przez okap VI+/VI.1 (7B+ST), z dolną asekuracją przed 1990
27. W czasie deszczu dzieci się nie nudzą V (8R+1P+ST), T.  Antecki (najpierw jako TRAD) RP 2012.
28. Azbest IV+ (2R+ST), T. Antecki, R. Mockałło RP 2011
29. Boczek V- (2R+ST), T. Antecki, R. Mockałło RP 20122                                                                   
30. Zacięcie groty IV+ (TRAD), z dolną asekuracja przed 1970    
Uwagi:     
W czasie deszczu dzieci się nie nudzą  startuje z wnętrza groty i kończące  drogę stanowisko znajduje się między stanowiskami  Boczka i Wyjściem z groty. Drogę można przedłużyć dodając  drugi wyciąg wykorzystując linię Parszywej wiosny lub Wyjścia z groty.  W opinii ubezpieczającego drogę T. Anteckiego możliwe jest, że była przechodzona wcześniej jako TRAD. Droga nr 14 ma dwa warianty wyjściowe (lewy kończy się na stanowisku Zapomnianej płyty, prawy najlepiej zakończyć na stanowisku drogi Diesiel musi dymić).   

Kalwiatura/Skała z Grotą
                       
31. Prostowanie trawersu filara Klawiatury IV (1R+TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1964                                         
32. Trawers filara Klawiatury IV+ (1R+TRAD+ST)                                                                                                              
33. Filar Klawiatury V+ (4R+TRAD+ST), z dolną asekuracja przed 1964                                                                                    
34. Filar Klawiatury wprost VI+
(6R+ST), M. Grzesiczek, A. Sowula  TR 1982                                                                          
35. Tańcowały dwa Michały VI.3
(5R+ST), W. Podhajny RP 1995                                                                                                
36. Osobliwe R4 VI.5
(5R+ST), W. Podhajny RP 1995                                                                                                         
37. Niemiecka drabina V+ (TRAD), przed 1968 z dolną asekuracją                                                                                            
38. Ferdydurke VI.2+
(7R+ST), W. Podhajny RP 995                                                                                                          
39. Finezja kafara VI.5 (10R+ST), R. Stachnik RP 1992                                                                                                        
40. Monolityczne wizje VI.4+/5 (7R+ST), W. Podhajny RP 2000                                                                                                  
41. Nitówka VI.3+ (7R+ST)                                                                                                                                 
42. Droga Waldka VI.2 (9R+ST), W. Podhajny RP                                                                                                               
43. Zachodni filarek VI+ (8R+ST), przed 1970 z dolną asekuracją 

                                                                             
44. Spacerowa rysa  III+ (1R+TRAD)                                                                                                                          
45. …II+ (TRAD)

Uwagi:
Niemiecka Drabina ma przynajmniej dwa warianty wyjściowe o podobnych trudnościach. Można ją skończyć prawą lub lewą rysą. W połowie drogi znajduje się stanowisko zainstalowane w celach szkoleniowych.