Skała z Grotą (Mirów)-Topo rejonu wspinaczkowego 2012

Pomimo coraz gęstszej siatki dróg na tej skale ciągle udaje się „zrobić tam coś nowego”.
Nie są to jakieś ekstremy, ale z pewnością linie jakie się tam pojawiają powinny zadowolić typowych rekreacyjnych wspinaczy lubiących drogi „ nie tylko dla orłów”. Co ciekawe oprócz totalnych nowości  „ożywają starocie"  które po ubezpieczeniu stają się popularne. Nowym terenem oddanym wspinaczom jest wnętrze groty. Pozostaje mieć nadzieję, że Tomek Antecki  dorzuci jeszcze tam coś od siebie.

Dojście
                         

Drogi

        
                                    
1. Zapomniana Płyta  V+ (5R+ST), z górną asekuracją 1993, po ubezpieczeniu T.  Antecki  RP 2012
2. …V+ (TRAD), z górną asekuracją 1990
3.  Kancik IV (TRAD+1R), z dolną asekuracja przed 1964
4. wariant do Kancika IV (TRAD), z dolną asekuracja przed 1964                                                                                 
5. Lewa Rysa V+ (2H+TRAD), z dolna asekuracja przed 1967                                      
6. Lewa Rysa Wprost VI (TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1980                                                                               
7. Znikaj Stonko V+ (8R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2008                                  
8. Środkowe Ryski V (TRAD), z dolną asekuracją przed 1974                                                                                            
9. Pomyłka VI.1 (7R+ST), T. Antecki, A. Radwański RP 2008                                                                                                     
10. Droga Wacha/Przez Trumnę  VI/VI+ (7R+ST), Z. Wach 1974                                                                                           
11. Parszywa Wiosna VI.1+ (8R+ST), T. Antecki, RP 2009                                                                            
12. Wyjście z Groty/Przez Okap VI.1 (7B+ST), z dolną asekuracją przed 1990
13. Azbest V- (2R+ST), T. Antecki, R. Mockałło  RP 2011
14. Boczek  IV+ (2R+ST), T. Antecki , R. Mockałło RP 2011                                                                
15. Zacięcie Groty IV+ (TRAD), z dolną asekuracja przed 1970                                                                                               
16. Prostowanie Trawersu Filara Klawiatury IV (1R+TRAD+ST), z dolną asekuracją przed 1964                               
17. Trawers Filara Klawiatury IV+ (1R+TRAD+ST)                                                                                                           
18. Filar Klawiatury V+ (4R+TRAD+ST), z dolną asekuracja przed 1964                                                                        
19. Filar Klawiatury Wprost VI+ (6R+ST), M. Grzesiczek, A. Sowula  TR 1982                                                                                   Uwagi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Drogi na prawo od Zacięcia Groty leżą już w części skały o nazwie Klawiatura.                   
Na drodze Wyjście z Groty trudności VI.1 występują w wersji bez korzystania z ryski z prawej strony powyżej strefy przewieszonej (z ryską trudności kształtują się w granicy VI+).