Łutowiec-topografia i nazewnictwo 2012

          Skały Łutowca to szereg wyizolowanych grup  ostańców układających się na osi wschód-zachód.  Dzisiaj funkcjonują one z nazwami nadanymi In przez wspinaczy w połowie 90-tych lat XXw. Właśnie wtedy  pojawił się: Zamkowa, Knur, Czaszka, Pasieka (nazwa dzisiaj praktycznie zapomniana), Sfinks, Łysa, Ule, Słoń i Różowa Ścianka.
Kilka lat później Knur „został rozdrobniony” Przez nadanie nazw poszczególnym skałom składającym się na ten masyw i pojawiły się Locha i Warchlak. Niestety, sytuacja ta spowodowała marginalizację użycia przy określaniu skał słów Strażnica, Łóżeczko i Barak a przecież tak część skał „ochrzciła” miejscowa ludność i mają one bardzo dawny rodowód. Warto wiedzieć, że:
   

Nazwa ludowa

Nazwa nadana przez wspinaczy

Strażnica

Zamkowa

Łóżeczko

Knur

Łóżeczko

Locha

Łóżeczko

Warchlak

-

Czaszka

-

Pasieka

-

Sfinks

-

Łysa

Barak

Ule

Barak

Słoń

Barak

Różowa Ścianka

                      
                                       
Warto też zwrócić uwagę, że oprócz skał nazwanych w tym rejonie występują mniejsze ( o znaczeniu bulderingowym) formacje, którym nie przypisano nazw. Na mapce oznaczyłem je cyframi 1-4. Patrząc się na ich potencjał wspinaczkowy  nr 1 i 3 mogą stanowić cel do poprowadzenia na nich krótkich dróg „ z liną”. Kamienie nr2 i 4 to typowe buldery. Występuje też jedna niekonsekwencja w nazewnictwie.  Czaszka „ obejmuje” zbyt duży obszar. Drogi na lewo od linii Okolice Jazzu nie znajdują się na niej, tylko na Pasiece. Jest to bardzo dobrze widoczne patrząc się na skały od północy. Między nimi widoczna jest ewidentna przełączka.