Skała Apteka (Skrzypkowa Skała)-Topo rejonu wspinaczkowego 2011

     Skała Apteka stanowi północno-zachodni kraniec Skał Podlesickich.  Inną funkcjonująca nazwą  jest jej ludowy odpowiednik Skrzypkowa Skała. Nazwa Apteka pojawiła się razem ze wspinaczami, którzy określili tak grupę skał między Skałkami  Rzędkowickimi a Podlesicami.
Z czasem ponadawano w tym rejonie nazwy poszczególnym obiektom i tak pojawiły się Góra Apteka i Skała Apteka. Aby uniknąć nieporozumień pod pojęciem Góra Apteka należy rozumieć wzniesienie górujące na zachód od Podlesic. Skała Apteka po masyw położony na zachód od Biblioteki. Stanowi on jeden zwarty kompleks położony około 200m. na południe od drogi Kotowice-Podlesice. Cała skała praktycznie otoczona jest lasem. Dojście do niej prowadzi wygodną ścieżką od drogi, lub z parkingu przy kamieniołomie (G. Zborów) obok Turni Motocyklistów i dalej w kierunku zachodnim.
Analizując eksplorację Skały Apteki warto zwrócić uwagę na cztery „fale” po których następowały długie okresy spokoju:
1. Lata 1955-60. Głównym eksploratorem jest Z. Dziędzielewicz. Powstają pierwsze drogi i zostają nazwane główne formacje.
2. Lata siedemdziesiąte XXw. Na ścianie południowej zostają pokonane kolejne linie technika hakową, w innych częściach skały rozwiązywane są coraz trudniejsze problemy klasyczne.
3. Lata dziewięćdziesiąte XXw. Pojawiają się masowo ringi i spity. Powstają coraz trudniejsze drogi które osiągają stopień VI.4 . Aktywnie w tym rejonie działają: W. Podhajny, D. Kaptur, D. Porada.
4. 2010-?. Po długim okresie spokoju za sprawą kursu kiperskiego PZA Apteka (głównie ściany południowo-zachodnia i południowa) zmienia swoje oblicze. Liczne nowe punkty asekuracyjne i nowe linie zaczynają wyznaczać nowe standarty. Na Przełamaniu Południowo-Wschodnim pojawiają się nowe w pełni ubezpieczone linie o umiarkowanych trudnościach, a na Ścianie Północnej ubezpieczone projekty których trudności z pewnością oscylują w granicach około VI.6.
Na dzień dzisiejszy Apteka oferuje wspinaczom 100 dróg i wariantów o bardzo zróżnicowanych trudnościach, długości i charakterze. Każdy znajdzie tutaj coś dal siebie: wspinacz rekreacyjni jak i ci z parciem na cyfrę, szukający ubezpieczonych dróg jak i miłośnicy linii na własnej protekcji. Pomimo coraz gęstszej siatko dróg eksploratorzy bez większego problemu znajdą tutaj wolne połaci skały.

Dojazd:
Od strony Częstochowy i Myszkowa kierujemy się na Żarki, a następnie przez Kotowice w kierunku Podlesic. Nie dojeżdżając do nich za wiaduktem CMK parkujemy na pierwszym napotkanym parkingu z prawej strony drogi. Stanowi on też punkt wyjścia na Góry Zborów, Kołoczek, Bibliotekę, Turnię Motocyklistów  i do Jaskini Głębokiej.
Jadą od strony Zawiercia mamy dwie rozsądne możliwości.
1. Dojeżdżamy do Kroczyc i skręcamy w lewo na Podlesice (kierunek Myszków, Żarki). Przejeżdżamy obok hotelu Ostaniec i  następnie wypatrujemy parkingu z lewej strony drogi (za ostańcem podjazd, następnie zjazd i przy jego końcu parking).
2. Z  Zawiercia kierujemy się na Włodowice, następnie na Rzędkowice. Po przejechaniu przez „Rzędki” na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez wiadukt nad CMK i wypatrujemy parkingu z lewej strony drogi (ten sam co w opisie dojazdu od strony Częstochowy, Myszkowa i Żarek).
                           

Dojście:
Z parkingu idziemy drogą w kierunku na Kotowice ( w lewo). Po dotarciu do lasu (z lewej strony drogi) skręcamy w lewo w piaszczysty dukt (znak zakaz wjazdu). Podchodzimy łagodnie do góry i kierujemy się w prawo wyraźną ścieżką doprowadzającą nas pod same skały (od strony wschodniej). Możemy też wybrać wariant od parkingu ścieżką obok           T. Motocyklistów.Tutaj trzeba od tej skały poruszać sie cały czas w kierunku zachodnim wybierając najdogodniejsze warianty ścieżek w lesie.
                                      

Drogi:
                
                1.  Północno-zachodnia grań II (TRAD)
                2.  Lewy Filarek  III (2R+ST)
                3.  Anakolut V+ (3R+ST)
                4.  Fizyk V+ (4R+ST)
                5.  Prawy Filarek / Filar południowo-zachodni III+ (3R+ST)

                
                6.  II (TRAD)
                7.  Przez Dziuplę III (TRAD), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją 1955
                8.  ... II (TRAD), Z. Dziędzelewicz i tow. z dolną asekuracją 1955
                9.  Kominek z Blokiem III (TRAD), Z. Dziędzielewicz i tow.  z dolną asekuracją 1955
              10.  Filar Apteki IV+ (4R+ST)
              10a. … IV (4R+ST przy korzystaniu z punktów drogi nr 11, lub 2R+TRAD)
              10b.  ... IV+ (3R+TRAD, lub 4R+ST przy wykorzystaniu punktów  z drogi nr 12), Z. Dziędzielewicz i tow.  z dolną       
                       asekuracją 1955
              11.  Prozak Życia VI (5R+ST), kurs ekiperów PZA RP 2010
              12.  … V+ (TRAD+ST, lub  4R+ST jeżeli asekurować się z punktów z drogi nr 13), przed 1978
              13.  III+Reaktywacja VI+ (5R+ST), I. Gosztyła,  W. Karnaś
              14.  ... V+ (TRAD), przed 1978
              15.  Taniec Lekkich Goryli VI.2 (5R+ST), D. Kaptur, T. Ręgwelski, J. Zawada RP 1997
              16.  Kruche Francuskie VI.1+/2 (5R+ST), kurs ekiperów PZA RP 2010
              17.  Samotność Solisty/Gancjana  VI+ (5R+ST), D. Kaptur  OS (bez asekuracji) 1994
              18.  Pavulon VI.2 (6R+ST), Jacek Trzemżalski  RP 2010
              19.  Kukuczka-Wach VI (5R+ST), J. Kukuczka, Z. Wach OS 1978
              19a. ... VI+  (5R+ST) kombinacja dróg nr 19 i 20, J. Kukuczka, Z. Wach TR 1972
              20.  Wyciski Palczaste VI.1 (6R+ST), przed 1978
              21.  Prostowanie Wycisków VI.1+/2 (6R+ST), przed 1992
              22.  Szybka Dwójka VI.1+/2 (7R+ST), D. Porada RP 1992
              23.  UKAz Carski VI.3 (5R+ST), Piotr Drobot RP 2010
              24. ... VI.3+ (5R +ST), przed  1992
              25.  Trzy Kwadranse Jazzu VI.4 (5R+ST), W. Podhajny RP 1992
              26.  ... III/A2, K. Mazik, M.Szczesiak, M. Tokarzewski z dolną asekuracją
              26a. III (TRAD),
              27.  Oko Cyklonu VI.3+ (7R+ST), W. Podhajny RP 1992
              28.  Kakaowe Oczko VI.4 (7R+ST), P. Wyrwa RP 2010
              29.  Klasztor Koszalin VI.4/VI.4+ (7R+ST), A2 K. Mazik, M. Tokarzewski, z dolną asekuracją 1992,
                     W. Podhajny RP 1992
              29a. ... VI.3+ (7R+ST całość droga nr 29+29a), około 1989
              30.  ... VI.3 (5R+ST), przed 1989
              31.  Strychnina VI.2+ (6R+ST),jako IV A3 K. Malczewski, K.Mazik, W. Olechnowicz, M. Tokarzewski z dolną  
                     asekuracją, około 1989 TR, kurs ekiperów PZA RP 2010
              32.  Klasztor Koszalin Light VI.3+ (7R+ST), kurs ekiperów PZA RP 2010
              33.  Rysa Farmaceutów VI.2 (7R+ST), jako III A1 W. Sonelski 1970, klasycznie  z dolną asekuracją przed 1992
              34.  Ścianka Aptekarzy VI.1 (6R+ST), przed 1992
              35.  Wariant T VI (5R+ST), przed 1978
              36.  Droga Dziędzielewicza IV+ (2R+TRAD+ST, lub 5R+ST przy wykorzystaniu punktów z drogi nr 35),
                     Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją  1955

                
                 37. ... III (TRAD), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją 1955
                 38.  Przez  Górną Studnię V- (TRAD), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją 1955
                 39.  ...V- (TRAD), przed 1970
                 40.  Nad Lejem VI- (TRAD), przed 1978
                 41.  ... III (TRAD)
                 41a. ...III (TRAD)
                 42.  ...III (TRAD)
                 43.  ...III (TRAD)
                 44.  ...VI.1+ (3S)
                 45.  Mała Kaskada IV (TRAD), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją przed 1960
                 46.  ... IV+ (5R+ST), przed 1978
                 47.  ... IV+ (TRAD+ST, lub 5R+ST jeżeli wykorzysta się punkty z drogi nr 46), przed 1978
                 48.  Duża Kaskada (lewym pęknięciem)/Droga Zejściowa III+ (TRAD+ST), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną
                        z dolną asekuracją przed 1960
                 49.  Duża Kaskada (prawym pęknięciem) V+/VI- (TRAD+ST), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją
                        przed 1960
                 50.  Droga Piecucha VI.1+/2 (6R+ST),S. Piecuch RP 1991
                 51.  Pośrednia Studnia (lewa ściana) V+ (TRAD), przed 1978
                 52. Pośrednia Studnia (prawa ściana) V+ (TRAD), przed 1978
                 53. ...V (3R+TRAD)
                 54.  ... III+ (TRAD lub 3R+TRAD jeżeli wykorzysta się punkty z drogi nr 53), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną
                        asekuracją 1955
                 55.  Żółty Filarek VI (TRAD), D. Geller, Z.Wach, A. Warm z dolną asekuracją 1972
                 56.  ... VI- (TRAD+ST, lub wykorzystując punkty z drogi nr 75 TRAD+5R+SR), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną
                        asekuracją przed 1960

                
                55.  Żółty Filarek VI (TRAD), D. Geller, Z.Wach, A. Warm z dolną asekuracją 1972
                56.  ... VI- (TRAD+ST, lub wykorzystując punkty z drogi nr 75 TRAD+5R+SR), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną
                       asekuracją przed 1960
                57.  Za Jaszczurem Panny Sznurem VI.3+/4 (8R+ST), D. Kaptur, J. Zawada RP  1997
                58.  Hokejka/ Przez Hokej  V+ (TRAD), przed 1978
                58a. ... V (TRAD), przed 1978
                58b. ... V (TRAD), Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją 1955
                58c. …V (TRAD, lub TRAD+ST przy wykorzystaniu stanowiska z drogi nr 59),
               58d. Diagonalna V (TRAD+ST), Z. Wach z dolną 1972
               59.  W Poszukiwaniu Trudności VI (TRAD+5R+ST), przed 1978
               60.  Droga Klasyczna V+ (TRAD+1S+1R, lub TRAD+2R+ST jeżeli wykorzystać asekurację z drogi nr 59),
                      Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją przed 1960
               61.  Droga Dziędźla V+ (TRAD, , lub TRAD+2R+ST jeżeli wykorzystać asekurację z drogi nr 59),
                      Z. Dziędzielewicz i tow. z dolną asekuracją przed 1960
               62.  … V (TRAD+4R+ST), przed 1978
               62a. … VI+ (3R+ST, całość  drogi 62+62a TRAD+6R+ST), G. Mróz RP 2010
               63.  Cześć I Dziękuję za Ryby V (6R+ST+5R+ST),P. Mikulska,  P. Słupiński RP 2010
               64.  W Zasadzie nie Groźna V+ (9R+ST),P. Mikulska,  P. Słupiński RP 2010
               65.  Death of the Warrior VI.1 (11R+ST),P. Mikulska,  P. Słupiński RP 2010
               66. … V+ (TRAD+ST+4R+ST), przed 1978
               67.  projekt Wiertalot
               67a. projekt
               67b. projekt
               68.  Entre Dos Tierras VI.4 (8R), D. Kaptur RP 1995
               68a. Herosi Ciszy VI.2 (4R+ST), RP. D. Kaptur RP 1996. Droga jest kontynuacją Entre Dos Tierras.
               69.  problem

                  
                 68.  Entre Dos Tierras VI.4 (8R), D. Kaptur RP 1995
                 68a. Herosi Ciszy VI.2 (4R+ST), RP. D. Kaptur RP 1996. Droga jest kontynuacją Entre Dos Tierras.
                 69.  problem
                 70.  Przez Dolną Studnię V (TRAD+1R), przed 1970
                 70a. ... Przez Ucho IV+ (TRAD+1R), M. Pronobis, Z. Wach z dolną asekuracją 1973
                 71. Przez Trójkąt V+ (TRAD), M. Pronobis (?) z dolną asekuracją około 1972
                 71a. ...VI (TRAD), przed 1978
                 71b. ...V- (TRAD). Całość z drogą nr 71 V+,
                 72. problem(?)
                 73. problem

                
                 73. problem
                 74. ...V  (TRAD), przed 1978
                 74a. ...V (TRAD). Całość z drogą nr 74b VI, przed 1978
                 74b. ...VI (TRAD), przed 1978
                 75. ... V (TRAD), przed 1978
                 76.  Środek Filara VI/VI+ (TRAD), przed 1978
                 77. ... IV (TRAD)
                 78. ...V- (TRAD)
                 78a. ...V- (TRAD)
                 79. Trawers  V- (TRAD+2R+1S, lub TRAD+3R+2S jeżeli wykorzystać punkty z dróg nr 72 i 73), przed 1963

                
                 77. ... IV (TRAD)
                 78. ...V- (TRAD)
                 78a. ...V- (TRAD)
                 79. Trawers  V- (TRAD+2R+1S, lub TRAD+3R+2S jeżeli wykorzystać punkty z dróg nr 72 i 73), przed 1963
                 79a. ... III (TRAD)