Andromeda i Nowe Horyzonty na Kaczej Skale 2010

    Andromeda i Nowe Horyzonty na Kaczej Skale               

   Analizując przebieg moich dawno robionych dróg na Kaczej Skale zauważyłem, że w nowych opracowaniach istnieje błąd polegający na nadaniu istniejącym liniom nieprawidłowych nazw.

Co ciekawe nie chodzi o nazwy nowe, ale przesunięcie istniejących o jedną linię w prawo. Zaintrygowany, zacząłem poszukiwać przyczyny tego stanu rzeczy. Po przewertowaniu przewodników opisujących ten rejon doszedłem do wniosku, że za istniejący stan odpowiada minimalnie zniekształcony rysunek zamieszczony w najnowszej JURZE 1 (wyd. 2009).
Co ciekawe w starszym opracowaniu (JURA wyd.2002)  Paweł miał je naniesione  dobrze. Być może błąd wynikał z kolejnego wrysowania przebiegu dróg na pomniejszone zdjęcie co spowodowało  gorszą precyzję, lub zaistniał w czasie „składu” przewodnika.
                 
 Także Artur Pierzchniak publikujący topo Trzebniowa z nowymi drogami jakie powstały na Meeting Wspinaczkowy całkowicie nieświadomie powtórzył błędne przypisanie nazw drogom. Oczywiście, można sprawę pozostawić tak jak jest. Szkoda tylko będzie wtedy, że stworzy się rzeczywistość nieprawdziwa, a dotknie ona na dodatek pierwszej drogi (ubezpieczonej) jaka powstała w tym rejonie.
W wyniku błędu w przypisaniu drogom nazw zaistniała sytuacja:

                               nazwa właściwa                                                              nazwa funkcjonująca
                                    Andromeda                                                                       Meteor
                                 Nowe Horyzonty                                                              Andromeda


      Przypisując drogom właściwe nazwy pozostaje jeszcze kwestia nazwy Meteor. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się nazwanie nią linii noszącej błędną nazwę Nowe Horyzonty. Tutaj jednak najwięcej do powiedzenia powinien mieć Artur Pierzchniak, który wymyślił tą nazwę.
Może „ochrzcić” na nowo biegnącą na prawo od filara linię całkiem inaczej.
Warto także wiedzieć, że Andromeda dzisiaj ma dwa warianty wyjsciowe. Pierwotny, razem z Nowymi Horyzontami i nowe kończące się na tym samym stanowisku co W Kaczy Kuper.
       
 Na konie jeszcze zdjęcie " z epoki".  Zostało zrobione w czasie powstawania Nowych Horyzontów (widać wiszącą w linii drogi wędkę).