Turnia Kukuczku - ściana północna-Mirów-Polska-Topo rejonu wspinaczkowego 2010

  Turnia Kukuczki - ściana północna                                

         „Najwyższa w całym rejonie baszta, stanowiąca północne zakończenie Szóstej Grzędy. Nazwana została imieniem najwybitniejszego polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki, który poprowadził świetną drogę rysą na jej wschodniej ścianie.
Niekiedy baszta, która stanowi zakończenie grzędy określana jest  jako Filar Kukuczki. Jej północna ściana, chociaż wysoka jest ze względu na porastające ją trawki mniej interesująca za wyjątkiem jej lewej części, którą stanowi lity, potężny filar”. Tak schrakteryzowali Turnię Kukuczki Małgorzata i Jan Kiełkowscy w swoim przewodniku po Mirowie wydanym w roku 1994. Ich opis nadal jest aktualny za wyjątkiem części traktującej o północnej ścianie. Nie ma już tam trawek i co najważniejsze pojawiły się tam ciekawe, długie drogi za sprawą grupy łódzkich wspinaczy, których pracę koordynuje Tomek Antecki. Wszystko zaczęło się w roku 2009. Zniknęły trawy, krzaki i małe drzewka. W ich miejsce pojawiły się ringi i cała siatka dróg.
                                        
Co ważne eksploratorzy zachowali rozsądek i obok linii wymagających stałej asekuracji otworzyli też drogi na własnej protekcji.
Uwaga! Opisując północną ścianę skoncentorwałem się na części na prawo od drogi Tatrzańska Piątka ponieważ tam powstały nowe drogi. Inną kwestią jest propozycja nazwy dla lewej części ściany, która niekiedy funkcjonuje jako Filar Kukuczki.
Dojazd
Najłatwiej dojechać do Kotowic (łatwo od strony Zwiercia lub Źarek). Tam na głównym skrzyżowaniu kierujemy się na Niegową. Jadąc pofalowaną drogą osiągamy Mirów.
Możemy też dojechać od strony Żarek przez Niegową skręcając w prawo na skrzyżowaniu (kierunek Kotowice) . Jadąc dalej krętą drogą przez las docieramy do Mirowa.
             
Uwaga!!!
Następnie kierujemy się na posesję sołtysa (od Kotowic przy sklepie w lewo, od Niegowej w prawo. Skrzyżowanie w środku wsi przy kościółku).  Ostatni dom z lewej. Tam na podwórzu w metalowej skrzynce mieści się książka do której wpisujemy się jeżeli mamy zamiar się wspinać ( Porozumienie Mirowskie).
Parkingi mieszczą się poniżej zamku  i tam zostawiamy swój pojazd. Nie wjeżdżamy nim w skały!!!

Dojście
             
Parkując przy zamku w Mirowie idziemy wyraźną ścieżką poniżej skał do najwyższej w okolicy. Poniżej niej stoi tablica informacyjna.
Wspinanie
Dominuje techniczne w lekko położonym  terenie. Na drogi ubezpieczone potrzeba 13 ekspresów. Do przejścia TRADów wystarczy podstawowy komplet kostek. Warto mieć parę pętli lub dłuższych ekspresów by uniknąć przesztywnienia liny.
Drogi
Na żółto zaznaczone są drogi TRAD, czerwone to linie całkowicie ubezpieczone
                        
                          1. Tatrzańska Piątka V/V+ (TRAD)
                          2. Lewa Depresja V (TRAD)
                          3. Glebogryzarka V (13R + ST)
                          4. Tydzień na Działce VI (12R + ST)
                          5. Spacer na Działce  IV+ (TRAD)
                          6. Rusałka na Nafcie VI (9R + ST). Jeżeli wykorzystuje się rysę z prawej trudności V.
                          7. Prawa Depresja IV (TRAD)
                          8. ....  III (TRAD)
uwagi: końcówka Lewej Depresji biegnie dzisiaj prosto, a nie w lewo (oryginalnie). Przyczyną jest totalne zarośnięcie oryginalnego wyjscia. Należy mieć na uwadze, że trudności dróg w wyniku postępującego oczyszczania się mogą ulec drobnym korektom. Jeżeli ktoś myśli, że nic już tam nie powstanie to jest w błędzie. To jeszcze nie koniec!!!
Przy Glebogryzarce i Tygodniu na Działce podałem wyceny uzyskane od powtarzających te drogi. Są one wyższe od autorskich. Autor wycenia je na około V-.
P.s.
To topo powstało dzięki współpracy z Tomkiem Anteckim. Dziekuję za zdjęcia, informacje i kosultacje.