Skoczek-Mirów-Polska-Topografia rejonu wspinaczkowego 2009

Skoczek-Mirów-Polska-Topografia rejonu wspinaczkowego
 
Skoczek to chrakterystyczna, wolnostojąca turniczka stanowiąca północne zakończenia prawego ramienia trzeciej grupy skał. Pomimo pionowych i wywieszonych ścian bardzo długo nie znajdował się w kręgu zainteresowań wspinaczy. Dopiero w 1994r.powstaly na nim  dwie drogi znajdujące się na północno-zachodniej ścianie. Szczególnie ciekawa jest propozycja K. Kwiatkowskiego i J. Sikory "Szarpnięcie z póły" oferująca wspinaczkę lekko wywieszonym, zamkniętym od góry zacięciem. W ostatnim czasie obie istniejące na skale drogi uzyskały nowe punkty asekuracyjne i stanowiska. Jasnym jest, że Skoczek nie oferuje wiele do wspinania. Jednak ładna formacja, zacieniona ściana i brak pod nim tłumów powinny dla niektórych być właściwymi rekomendacjami.
Dojazd
Najłatwiej dojechać do Kotowic (łatwo od strony Zwiercia lub Źarek). Tam na głównym skrzyżowaniu kierujemy się na Niegową. Jadąc pofalowaną drogą osiągamy Mirów.
Możemy też dojechać od strony Żarek przez Niegową skręcając w lewo na skrzyżowaniu obok Zajazdu „Błękitna Laguna” ( co za nazwa!!!). Jadąc dalej krętą drogą przez las docieramy do Mirowa.
Uwaga
Następnie kierujemy się na posesję sołtysa (od Kotowic przy sklepie w lewo, od Niegowej w prawo. Skrzyżowanie w środku wsi przy kościółku). Nastepnie do ostatniego domu z lewej. Tam na podwórzu w metalowej skrzynce mieści się książka do której wpisujemy się jeżeli mamy zamiar się wspinać ( Porozumienie Mirowskie).

Parkingi mieszczą się poniżej zamku  i tam zostawiamy swój pojazd. Nie wjeżdżamy nim w skały!!!
Dojście
Z Parkingu kierujemy się w prawo i posuwamy sie poniżej wzgórza na którym stoi zamek. Dochodzimy do samotnie stojącej skały (Studnisko przy Zamku) i kierujemy się ewdentną ścieżką ku kolejnej dużej grupie ( Trzy Siostry). Mijamy ją dałem i dochodzimy do stosunkowo niskiej szerokiej skały (Trzecia Grzęda lub z Gibbonowym Trawersem). Po jej ominięciu stalemy przed charakterystyczną skałką, która jest naszym celem (Skoczek).
Drogi
1. Szarpnięcie z póły VI.1+
2. Punk rock VI+ (może VI.1)

             z