Kolejne wezwanie Black Diamonda do wymiany wadliwego sprzętu

          W ostatnim czasie Black Diamond nie ma dobrej passy i po akcji wymiany karabinków i pętli tym razem wzywa do wymiany mechaników, przyrządów zaciskowych i lonż do ferrat.
Akcja obejmuje:
Camaloty i Camaloty Ultralight
Ascendery
Lonże do Via Ferrat Easy Rider i Iron Cruiser

 

Należy sprawdzić, czy dany sprzęt należy do wadliwej partii I w przypadku pozytywnego wyniku dokonać  jego wymiany .


Camaloty


Wezwanie dotyczy rozmiarów od .3 do #6 wyprodukowanych od 18 maja 2015 do 9 marca 2016, których kody produkty zawierają się pomiędzy 5133 a 6067.


Camalot Ultralight


Wezwanie dotyczy rozmiarów od .4 do #4 wyprodukowanych od 10 listopada 2015 do 4 marca 2016, których kody produktu zawierają się pomiędzy 5309 a 6061.Jeśli Camaloty mają powyższe numery fabryczne należy sprawdzić, czy nity mocujące krzywkę kama do osi są poprawnie zakończone. Jeśli wyglądają jak te w zielonej ramce Camy można używać, jeśli wyglądają jak te z prawej strony należy je jak najszybciej zwrócić.


Index Ascender


Wezwanie do sprawdzenia dotyczy wszystkich Index Ascenderów wyprodukowany od 22 grudnia 2014 do 25 stycznia 2016, których numery seryjne zawierają się pomiędzy 4356 a 6015.


Jeśli numer Ascendera zawiera się w tym zakresie należy sprawdzić, czy nity są poprawnie zamontowane. Jeśli wyglądają jak te na lewym zdjęciu przyrządu można dalej używać, w przeciwnym wypadku należy zaprzestać jego użytkowania i zwrócić go dystrybutorowi/producentowi.


Lonże do Via Ferrat Easy Rider i Iron Cruiser


Wszystkie lonże wyprodukowane pomiędzy 26 października 2015 a 18 stycznia 2016, których numery seryjne zawierają się pomiędzy 5293 a 5350. Numery seryjne wszyte są wewnątrz absorbera energii


Jeśli numery seryjne zawierają się w/w zakresie należy sprawdzić czy na taśmie przy karabinkach znajdują się pomarańczowe szwy. Jeśli ich nie ma lonże należy wycofać z użytkowania i zwrócić dystrybutorowi/producentowi.

Formularz do wypełnienia w przypadku konieczności wymiany sprzętu można znaleźć w tych linkach:

https://warranty.bdel.com/CamalotRecall/StepOne

https://warranty.bdel.com/IndexRecall/StepOne

https://warranty.bdel.com/ViaFerrataRecall/StepOne

Wygląda na to, że Black Diamond po wyprowadzeniu produkcji z USA ma poważne problemy z właściwą kontrolą jakości.

Informacje oparte na www. brytan.com.pl oraz blackdiamondequipment.com