Nowe drogi wspinaczy z Raciborza

          Dokonując analizy działań eksploracyjnych można dojśc do wniosku, że wspinacze z naszego miasta mają na koncie całkiem wykaz nowych dróg. Lista obejmuje 11 nazwisk ( Paweł Duda, Izabela Gajos, Adam Hajnas, Zbigniew Jakieła, Dariusz Kaptur, Grzegorz Kaptur, Sylweriusz Kieś, Roman Martyniak, Anna Senczyna, Andrzej Sowik, Jacek Zawada) i 145 nowych dróg.