Nowości w Łutowcu

 Powoli finalizujemy kolejny etap "oswajania" zapomnianych zakątków Łutowca.

 

Na Łysej powstały dwie drogi:

1.Blask Geniuszu VI+ (3R+2RZ), J. Chodenko, D. Kaptur

2.Geniusz w blasku VI (3R+2RZ), J. Chodenko, D. Kaptur, R. Lasak

projekt na prawo od dróg (2R+2RZ)-robocza nazwa Kawałek Rozumu

Na Pasiece:

Mucha w rajtkach VI+ (4R+2RZ), I. Gajos, D. Kaptur

projekt na prawo (4R+2RZ)-robocza nazwa (Irish Blend)

Niestety, są też sprawy niepokojące. Pod kolejną odkrzaczoną połacią ktoś zorganizował sobie toaletę na na startach do części dróg pojawiły się zrobione flamastrem wyceny dróg (na dodatek częściowo wprowadzające w błąd).